• Stubbfräsare

Ta bort stubbar med kraft och precision

Stubbfräsar är kraftfulla maskiner vars syfte är att ta bort stubbar från marken. Efter att man fällt ett träd förblir stubben och rotsystemet kvar. En stubbfräs fungerar genom att roterande blad rör sig horisontellt, fram och tillbaka medan du hugger bort toppen av stubben. När stubben sjunkit i höjd är det dags för operatören att flytta stubbfräsen med hjälp av en hydraulisk spak. Arbetet är oftast färdigt när stubben är ca. 10 till 50 cm under marken.

Det finns olika typer av stubbfräsar för olika behov. Den handstyra stubbfräsen är lik designen till en gräsklippare. Denna maskinen gräver operatören att gå bakom maskinen och manövrera den med hjälp av att styra. Den självgående stubbfräsen är mycket användbara och professionella. Denna typ av stubbfräs kommer åt trånga utrymmen där andra maskiner inte kommer åt. Stubbfräsar som är självgående är avsedda för ett mer tungt arbete jämfört med handstyrda. Det finns även så kallade “aggregat-stubbfräsar” som man använder som tillbehör till exempelvis en traktor. Dessa aggregat bogseras bakom en maskin som är lämpad för arbetet, exempelvis traktor eller grävmaskin.